Ons bedrijf » De "Toyota Way"
Share:

De "Toyota Way" 

De Toyota Way is gebaseerd op de Basisprincipes van Toyota. Zijn vijf kernwaarden vertegenwoordigen de overtuigingen en waarden die door iedereen binnen de Toyota Groep worden gedeeld. Van alle medewerkers op elk niveau van het Toyota team wordt verwacht dat zij deze waarden in hun dagelijkse werk en in hun relaties met anderen in acht nemen en uitdragen.

Genchi Genbutsu
Genchi Genbutsu is Japans voor "teruggaan naar de bron om de waarheden te vinden die nodig zijn om correcte beslissingen te nemen, consensus en doelstellingen te bereiken."

Kaizen
Kaizen betekent “streven naar permanente verbetering. Omdat geen proces ooit perfect genoemd kan worden, is er altijd ruimte voor verbetering."

Challenge
Bij Toyota houden wij er een visie voor de lange termijn op na en streven wij ernaar alle uitdagingen aan te gaan met de moed en de creativiteit die nodig zijn om onze visie werkelijkheid te laten worden.

Teamwork
Toyota stimuleert de persoonlijke en professionele groei, laat iedereen delen in de kansen voor ontwikkeling en optimaliseert de individuele performance en de teamperformance.

Respect
Toyota respecteert anderen, doet alle mogelijke moeite om anderen te begrijpen, accepteert zijn verantwoordelijkheden en doet zijn best om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

 

 

 Genchi Genbutsu

Kaizen 

Challenge 

Teamwork 

Respect 

Meer informatie
Contact

Toyota Material Handling Belgium NV/SA
Fotografielaan 47-49
B-2610 Wilrijk