Service & Parts » Veiligheidskeuring
Share:

SIGMACert veiligheidskeuring: Uw garantie op veiligheid 

Wat is SIGMACert?

SIGMACert is een veiligheidslabel dat u helpt voldoen aan de wettelijke richtlijn met betrekking tothet veilig gebruik van arbeidsmiddelen. SIGMACert wordt uitgegeven door SIGMA, de federatie die de invoerders van materiaal voor openbare en private werken, de bouw en goederenbehandelingverenigt. De federatie SIGMA maakt deel uit van Traxio (het vroegere Federauto).

KB Arbeidsmiddelen:

De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden dat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen. (Art. 10, KB van 12/8/1993)


 

(Voor tarieven en/of bijkomende info)

Waarom een SIGMACert keuring door ons?

 • Toyota Material Handling Belgium (TMHBE) voert de eerste keuring van uw nieuwe trucks gratis uit. Via TMHBE garandeert u de continuïteit voor de volgende jaren.
 • Een SIGMACert keuring kan als bewijs gebruikt worden van genomen verantwoordelijkheid wanneer een ongeval zich voordoet.
 • TMHBE combineert de keuring met een voorafgaand onderhoud. Tekortkomingen kunnen dus - mits uw akkoord - vooraf worden hersteld. Zo garanderen wij dat het toestel veilig is en we de keuring meteen goed kunnen uitvoeren.
 • Onze keurmeesters zijn vakspecialisten én herstellers. U kan rekenen op kwaliteit.
 • TMHBE is nationaal vertegenwoordigd. Wij beschikken binnen onze sector over het meest
  uitgebreide servicenetwerk van België.
 • Een SIGMACert keuring mag enkel gebeuren door een bedrijf dat aangesloten is bij SIGMA, én mag enkel op eigen toestellen gedaan worden.
 • TMHBE keuringen kunnen gecheckt worden op comformiteit door een onafhankelijke auditeur, aangesteld door SIGMA. Zo wordt de kwaliteit van de keuringen gegarandeerd.

 

Hoe verloopt de keuring?

 • Onze techniekers werden opgeleid tot erkende SIGMACert keurmeesters en voeren een jaarlijkse keuring uit.
 • Als klant ontvangt u een gedetailleerde rapportering met een duidelijk resultaat van elke keuring: groen, oranje of rood.
 • Keurt onze technieker uw toestel goed? Dan wordt de officiële SIGMACert keuringssticker
  (zie cover) aangebracht op de machine.

Meer informatie
Contact